Általános felhasználási feltételek

 

 1. Általános

A Papageno Consulting Kft. (székhely: 1118 Budapest, Somlói út 33a, adószám: 23974654-2-43; cégjegyzékszám: 01 09 987293, a továbbiakban: ”Papageno”) Papageno Shop ill. Papageno Presto néven tartalomszolgáltatást biztosít a papageno.hu, és/vagy shop.papageno.hu és/vagy presto.papageno.hu címen vagy a Papageno által kijelölt egyéb weboldalon vagy alkalmazáson keresztül (a továbbiakban: ”Weboldal”), amely magában foglalja a Weboldalon mindenkor elérhető digitális tartalmak (ideértve e-könyveket, e-kottákat, audio és video-anyagokat, a továbbiakban: ”Tartalmak”) elérhetőségét (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”).

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ”Felhasználási feltételek”) a Papageno és Ön mint természetes személy (a továbbiakban: “Felhasználó”) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött szerződésre nézve irányadók. Szerződést kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek köthetnek a Papagenóval. A Papageno jogosult a szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó megszegte bármelyik korábban kötött Szerződést. A Papageno a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a Szolgáltatás azonnali hatályú megszüntetése helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek tegyen eleget.

A jelen Felhasználási feltételek a Papagenóra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. A szerződésekre ezenkívül alkalmazandók azok a különös feltételek is (beleértve az akciós ajánlatokat, árakat, fizetési feltételeket és módszereket, szerződési futamidőket, adott Tartalomra vonatkozó területi vagy egyéb korlátozást stb.), amelyeket az Papageno a Felhasználó által az Papagenóval megkötött szerződés kapcsán időről időre ajánl vagy meghatároz és a Felhasználó elfogad. A Felhasználási feltételek és a különös feltételek ellentmondása esetén a különös feltételek az irányadók. A Felhasználási feltételek és a Felhasználó által elfogadott különös feltételek együtt alkotják a Felhasználó és az Papageno között irányadó szerződést (a továbbiakban: ”Szerződés”). A Szolgáltatás igénybe vételéhez a Felhasználó köteles megerősíteni, hogy elolvasta és elfogadta a Szerződés feltételeit.

A Szerződés magyar vagy angol nyelven kerül megkötésre. A mindenkor érvényes és hatályos Felhasználási feltételek elérhetőek a Weboldalon. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak az Papageno általi kezelésre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató szintén elérhető a Weboldalon. A Szerződés az Papageno és a Felhasználó között a Szerződés feltételeinek Felhasználó általi elfogadásával és a Felhasználó által kiválasztott, a jelen Felhasználási feltételek a 2.7-2.9 pontokban meghatározott valamely jogosultság megvásárlásával jön létre.
 1. A szolgáltatás tartalma

2.1 Terület:

A Szolgáltatás nyújtása alapvetően területi korlátozástól mentes, azonban a Papageno fenntartja magának a jogot, hogy egyes Szolgáltatások tekintetében a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét egyes országokra (“Terület”) külön korlátozza. A korlátozásról és annak tartalmáról az adott Tartalomhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Felhasználót. Amikor egy Felhasználó felkeresi a Weboldalt vagy Tartalmat kíván ott elérni, a Papageno ellenőrzi, hogy a Felhasználó milyen IP címet használ és az területi korlátozás alá esik-e vagy sem. Amennyiben a Felhasználó IP címe beazonosíthatatlan országbeli vagy korlátozás alá esik, a Felhasználó számára nem lesz hozzáférhető a Weboldal és ott nem fog tudni tartalmat lejátszani.

 

2.2 Tartalom:

A Szolgáltatás a Papageno által saját belátása szerint kínált digitális Tartalmak elérését tartalmazza. A Felhasználó a Szolgáltatásra történő jogosultság megvásárlásával jogot szerez a Weboldalon aktuálisan megtalálható tartalomhoz való hozzáférésre. A Szolgáltatás és annak tartalma ennek megfelelően Papageno által egyoldalúan cserélhető, módosítható vagy aktualizálható. A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak az irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

A Papageno a jövőben jogosult a Szolgáltatásban különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat bevezetni, valamint e csomagok tartalmát bármikor módosítani. Különböző szolgáltatási csomagok bevezetése esetén a Felhasználó saját választása szerint megvásárolhatja bármelyik csomagot.

2.3. Jogosultság vásárlása:

A Felhasználó díj ellenében jogosultságot vásárolhat a Szolgáltatás kiválasztott csomagjához, és hozzáférést szerezhet ahhoz (a továbbiakban: Csomag). A Papageno az alábbi Csomagokat biztosítja a Felhasználó részére a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez:

2.4. Egyedi tartalom: Egy meghatározott tartalom letöltésére és/vagy online elérésére vonatkozó, időkorlátozás nélküli jogosultság. A Felhasználó jogosultságot vásárolhat kizárólag egy bármikor elérhető, a Papageno által megjelölt tartalom elérésére és/vagy letöltésére. A Felhasználó az adott Tartalmat a fizetés visszaigazolását követően bármikor elérheti/letölheti egészen addig, amíg az adott Tartalom a Szolgáltatásban elérhető.

2.5. Havi jogosultság: A Felhasználó jogosultságot vásárolhat a Weboldalon található, az adott havi jogosultsághoz tartozó összes bármikor elérhető Tartalom elérésére. A Felhasználó a bármikor elérhető Tartalmakat a vásárlás időpontjától számított egy hónapon keresztül bármikor, korlátlan alkalommal elérheti. A Papageno jogosult meghatározni, hogy a Weboldalon elérhető tartalmak közül mely Tartalmak nem képezik részét a havi jogosultságnak, amely korlátozásról a Papageno a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználót. 1. A Szolgáltatás igénybe vétele, jegyvásárlás

3.1. Ahhoz, hogy a Szolgáltatást igénybe vehesse, a Felhasználó köteles létrehozni egy felhasználói fiókot a Weboldalon, valamint megvásárolni a Papageno által biztosított valamely Csomagot.

3.2. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételére a Csomag díjának megtérítésével válik jogosulttá. A Papageno az adott Tartalom leírása mellett feltünteti a Tartalomhoz kapcsolódó legfontosabb információkat, valamint az érvényben lévő különös feltételeket.

3.3. A Szolgáltatás igénybevételének lépései:

 • A Felhasználó regisztrál a Weboldalon vagy belép a korábban létrehozott felhasználói fiókjába;
 • A Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt Csomagot;
 • A Felhasználó a “Vásárlás” gombra kattintva kifejezi szándékát a Csomag megvásárlása iránt és átirányításra kerül a fizetési oldalra;
 • A Felhasználó megadja a számlázáshoz kapcsolódó személyes adatait, valamint elfogadja a Szerződés és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit, valamint arról, hogy nagykorú;
 • A Felhasználó a fizetés gombra kattintva bankkártyás vásárlás formájában kiegyenlíti a választott Csomag árát;
 • A Papageno visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre, amely tartalmazza a tartalmak eléréséhez szükséges lépések leírását;

 

 1. Regisztráció, felhasználónév és jelszó

4.1. A felhasználói fiók létrehozása bárhonnan kezdeményezhető. A Felhasználó szavatolja, hogy a felhasználói fiók létrehozása során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A Felhasználó köteles áttekinteni a felhasználói fiók létrehozása során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát, szükség esetén a hibásan megadott adatokat kijavítani.

4.2. A Felhasználó a felhasználói fiók létrehozása során az alábbi adatok közül a relevánsakat köteles megadni: vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, jelszó vagy bármely más adat, amely a felhasználói fiók vagy a jegyvásárlás befejezéséhez szükséges és előírt (a továbbiakban: ”Belépési adatok”).

4.3. A Felhasználó Belépési adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a Belépési adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg. Ha a Felhasználó a Felhasználó Belépési adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni a Papagenót és a felhasználói jelszót módosítani.

4.4. A Papageno bármikor jogosult kérni a Felhasználót, hogy módosítsa felhasználói jelszavát. A módosítást azonnal végre kell hajtani, egyébként a Szolgáltatás nem elérhető.

 

 1. Eszközök, a Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

5.1. Ahhoz, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást, a Felhasználónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie. Az aktuális rendszerkövetelmények specifikációi elérhetők a Weboldalon. Ugyanakkor a fenti rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Felhasználó korlátlanul tudja használni a Szolgáltatást, ha olyan Papagenónak fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak harmadik fél szoftverét kell telepítenie a Szolgáltatás igénybevételéhez. A Papageno a Weboldalon tájékoztatást ad arról, hogy milyen harmadik felek által biztosított szoftvert szükséges használni. A Papageno nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért.

5.2 A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a megfelelő internetcsatlakozással. A Felhasználó viseli az internet csatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy a Felhasználó hol veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges minimális letöltési sebességre vonatkozó követelmények specifikációja elérhető a Weboldalon.

5.3 A Papageno a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek az Papageno érdekkörén kívül esnek.

5.4 A Felhasználó kötelessége, hogy a Csomag megvásárlását megelőzően megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz, amelyen a tartalmat meg kívánja tekinteni, alkalmas-e az Előadás lejátszására. A Papageno nem vállal felelősséget abból eredően, ha mindezek ellenére a Felhasználó az Papageno érdekkörén kívül eső okból nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást.

 

 1. Fizetés

6.1. A Szolgáltatás díját a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. A Felhasználó a Weboldalon már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt. Amennyiben a díj Euróban kerül meghatározásra, de a választott fizetési eszköz mögött magyar forintban vezetett bankszámla kerül rögzítésre, akkor a bankszámlát vezető bank vagy a fizetési eszközt biztosító szolgáltató határozza meg az átváltási árfolyamot. A Papageno kizárja a felelősségét az alkalmazandó átváltási árfolyamot, illetve bármely más díjat illetően, amelyet a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató alkalmaz. A részletekkel kapcsolatosan a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató tud felvilágosítást adni.

6.2 A Felhasználó a megvásárolni kívánt Csomag díját a Weboldalon feltüntetett, az Papageno részére való biztonságos, elektronikus bankkártyás fizetést biztosító pénzügyi szolgáltató alkalmazása segítségével egyenlíti ki.

6.3 A megvásárolni kívánt Csomag díjának sikeres fizetését követően az Papageno elektronikus számlát küld a Felhasználó részére.

6.4 Papageno vásárlást követően haladéktalanul, de a fizetési tranzakció befejezését követő legkésőbb 24 órán belül visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza a megvásárolt Csomagban szereplő tartalom eléréséhez szükséges instrukciókat és/vagy a hozzáférést biztosító URL-t. Az URL használatára kizárólag a Felhasználó jogosult.

6.5 A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a megvásárolt Csomagot továbbértékesítse. A továbbértékesítésért minden esetben a továbbértékesítő felel, a továbbértékesítésből harmadik személynek okozott károkért az Papageno semmilyen esetben sem vonható felelősségre. Amennyiben a Felhasználó mégis továbbértékesíti a megvásárolt Csomagot, úgy a Papageno fenntartja magának a jogot arra, hogy a továbbértékesített Csomagot érvénytelenítse. Az érvénytelenítésből eredő károkért a továbbértékesítő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

6.6 Havi jogosultság fizetésére vonatkozó különös feltételek

A havi jogosultság automatikusan megújuló. A havi jogosultságra való első előfizetés napjának havi fordulónapján (vagy amennyiben az adott naptári nap az adott hónapban hiányzik, az adott hónap utolsó napján) a Papageno a Szolgáltatás díját automatikusan, ismétlődő bankkártyás fizetés keretében levonja a Felhasználó által megadott hitelkártya vagy bankkártya terhére.

6.7 Az ismétlődő bankkártyás fizetés („Ismétlődő fizetés”) az Papageno fizetési szolgáltatója által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, amely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó akként nyilatkozik, hogy a 6.6-6.7 pontokban foglalt tájékoztatást megismerte, tartalmát tudomásul vette és elfogadta, valamint a Felhasználó (Ön) hozzájárul ahhoz, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a jelen webshopban (www.papageno.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül az Papageno által kezdeményezve történjenek. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem az Papageno, sem az Papageno fizetési szolgáltatója nem fér hozzá. A Papageno által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett Ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Papageno felel, az Papageno fizetési szolgáltatójával szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

6.8 Ha a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, az Papageno a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre és megkísérli ismételten – de legfeljebb öt alkalommal – megterhelni a bankkártyát vagy hitelkártyát a díj összegével. Amennyiben a fizetésre határidőben nem kerül sor, az Papageno jogosult azonnal felfüggeszteni vagy korlátozni a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz, valamint az öt (5) napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

 1. Tiltott felhasználások

7.1. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és a Felhasználási feltételekkel összhangban veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy az alábbiakat tegye:

 • a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;
 • a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
 • a Szolgáltatás tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;
 • a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy
 • a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen Felhasználási feltételek megsértésével történő egyéb használata.

7.2 A Szolgáltatást csak a Papageno által megállapított különös feltételek, valamint a jelen Felhasználási feltételek szerint lehet igénybe venni. A Felhasználó nem használhatja vagy kísérelheti meg használni a Szolgáltatást olyan módon, amely ellentétes az Papageno által megállapított különös feltételekkel vagy a jelen Felhasználási feltételekkel, illetve harmadik felet sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel ilyen használatra.

7.3 A Szolgáltatás jelen 7. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely alapján az Papageno a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti, valamint a Felhasználási feltételek 1.2. pontjában foglaltak szerint a későbbi szerződéskötést megtagadhatja.

 

 1. Kiskorúak

8.1. A Szolgáltatáson belül előfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúak személyiség-fejlődésére nézve, közönségesek vagy felzaklatóak. A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és belegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő-e vagy sem.

 

 1. Módosítások és változtatások

9.1. A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Papageno jogosult az ésszerűség keretei között bármikor módosítani a Szolgáltatás díjazását.

 

 1. Elállási jog elvesztése

10.1 A Szerződés megkötésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal – a Szerződésben rögzítettek szerint – hozzáférést kapjon a Szolgáltatáshoz (azaz a Szerződés azonnal teljesül). A Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy a Szolgáltatáshoz hozzáférést kap (azaz a Szerződés teljesül) a Szerződéstől való elállásra biztosított tizennégy (14) napos időtartam lejárta előtt, a Felhasználó elveszíti a Szerződés megkötését követő tizennégy (14) napos időtartamon belül a Szerződéstől való elállásra vonatkozó jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint. A Csomag megvásárlása során a Felhasználónak kifejezetten meg kell erősítenie (a vonatkozó négyzet bejelölésével), hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz (azaz a Szerződés teljesül) és tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy a Szerződéstől való elállásra biztosított tizennégy (14) napos időtartam lejárta előtt a Szolgáltatáshoz hozzáférést kap (azaz a Szerződés teljesül), a Felhasználó elveszíti a Szerződésre vonatkozó elállási jogát.

 

 1. Ügyfelek tájékoztatása

11.1 A Papageno a Felhasználó által a vásárláskor, illetve regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az irányadó jogszabályok szerint. A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybe vétele alatt megváltoznának. A Papageno tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

 

 1. A Szerződés időtartama és megszűnése

12.1. A Szerződés a Felhasználó által megvásárolt Csomagban foglalt időszakra jön létre. A 2.4 pontban foglalt jogosultságok automatikusan megszűnnek, ha adott Csomagban található Termék bármely okból kikerül a Szolgáltatás kínálatából. A 2.5 pont szerinti, havi jogosultság esetén a Felhasználó jogosult az előfizetést bármikor lemondani, amely esetben a már előre megfizetett időszak lejártával a Szolgáltatás megszűnik. A Felhasználó az előfizetést a “Fiókom” menüpont alatt található, az “Előfizetés lemondása” gombra kattintva szüntetheti meg.

12.2. A Szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel a Felhasználó nem jogosult a Szerződés felmondására kivéve, ha a jelen Felhasználási feltételek eltérően nem rendelkeznek.

12.3. A Papageno jogosult a szerződéstől bármikor e-mail útján küldött üzenetben elállni. Ez esetben az Papageno a megvásárolt Csomagok ellenértékét a Felhasználó részére visszatéríti. További költségek megtérítésére vagy kártérítésre a Felhasználó a Papageno jelen pont szerinti elállása esetén nem jogosult.

 

 1. Szellemi tulajdonjogok

13.1. A Papageno nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának elérésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe.

13.2. A Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt áll. A Papagenóval megkötött Szerződés nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

 

 1. Biztosíték

 

14.1 A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

14.2 A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely esetben az Papageno jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

 

 1. Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

15.1 A Papageno számára az egyes Tartalmakhoz kapcsolódó, a Weboldalon található információkat a Tartalmat biztosító üzleti partnerei és licencadói adják át, akik nem vállalnak garanciát arra nézve, hogy a Felhasználó elégedett lesz-e a Tartalommal. A Felhasználó köteles bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát jelenteni a Papagenónak a lehető leghamarabb, de nem később, mint ezen jelenségek felmerülését követő 7 napon belül annak érdekében, hogy kompenzációra jogosult legyen. A Papageno kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek a Papageno érdekkörén kívül esnek, vagy olyan egyéb hibák esetén, amelyek felmerülése a Felhasználónak vagy harmadik személynek róható fel. A vis major a Papageno érdekkörén kívül eső ok.

15.2 Ha a Szolgáltatás egybefüggő 24 órát meghaladó mértékben nem használható olyan üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért a Papageno a felelős, azon Felhasználók, akik ezt kérik, időarányos díj kompenzációra jogosultak. Ha a Szolgáltatás (i) egybefüggő 3 napot meghaladó mértékben vagy (ii) bármely naptári hónapban legalább 10 napon nem használható olyan üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért a Papageno a felelős, a Felhasználók jogosultak a Szerződéstől elállni és a megfizetett díjat visszakövetelni. A Felhasználók a jelen pont szerinti valós igényeik érvényesítésével összefüggésében keletkezett igazolt költségeik megtérítésére jogosultak a 15.1 pont szerinti határidő lejártát követő 1 hónapon belül. A Szerződés megszűnése esetén a díj visszatérítése arra a fizetési eszközre kerül teljesítésre, amely fizetési eszközt a Felhasználó kiválasztott a díj megfizetésére. Amennyiben a Szerződés nem kerül megszüntetésre, az előfizetési díj kompenzációra úgy kerül sor, hogy a kompenzáció alapjául szolgáló időszakkal meghosszabbodik a Csomaggal vásárolt jogosultság időtartama.

15.3 A Felhasználó nem jogosult kártérítésre vagy egyéb kompenzációra olyan Szolgáltatás kimaradások időtartama alatt, amelyek a Szolgáltatás tervezett, vagy előre nem tervezett sürgősségi karbantartása céljából szükségesek. A karbantartás ideje alatt a Szolgáltatás nem vagy csak korlátozottan elérhető. A tervezett karbantartások időpontjáról és időtartamáról a Papageno a Weboldalon és/vagy e-mail üzenet útján tájékoztatja a Felhasználót.

15.4. A Felhasználó a Szerződésből eredő bármely igényét a felmondások, panaszok és egyéb igények előterjesztése céljából használható elérhetőségen köteles előterjeszteni. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a Felhasználó nevét, a hiba leírását, a hiba fennállásának időtartamát és bizonyítékokat, amelyek igazolják a hiba létezését és körülményeit. A Papageno jogosult további adatokat kérni, amennyiben azok a hiba beazonosításhoz szükségesek.

 

 1. Kártérítési kötelezettség

16.1 A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Papagenónak, annak leányvállalatainak, munkavállalóinak és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

 

 1. A Weboldalon található internetes hivatkozások

17.1 A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A Papagenónak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni.

 

 1. Joglemondás kizárása

18.1 Ha a Papageno nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti az Papagenónak a Szerződésben és vonatkozó jogszabályokban biztosított jogait.

 

 1. Reklamációk és viták

19.1. Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, a 20. pontban megadott elérhetőségeken vagy – ha a Weboldalon rendelkezésre állnak – az egyéb elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Papagenóval.

19.2 A Felhasználó és a Papageno a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, a vitát az illetékes magyarországi rendes bíróság rendezi. A Szerződésre a magyar jog az irányadó, hacsak a Szerződés másképpen nem rendelkezik. A Felhasználó ezen felül jogosult bizonyos fogyasztóvédelmi jogokat, illetve a magyar jogszabályok egyéb kötelező rendelkezéseit érvényesíteni. Az illetékes bírósághoz fordulás előtt a Felhasználó fogyasztóként jogosult panaszával valamelyik olyan magyarországi testülethez fordulni, amely hatáskörrel rendelkezik a fogyasztói panaszok és viták peren kívüli rendezésére. A magyarországi vitarendezési testületek listája itt található: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/. A Felhasználó jogosult továbbá az alábbi link alatt található online vitarendezési fórumot is használni a vitás kérdéseinek rendezése céljából: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 1. Elérhetőségek

A Papageno Shop-ot az alábbi címen lehet elérni:

e-mail cím: [email protected]

Elállás, panasz vagy bármely más igény bejelentése esetén kérjük, használja a fent megjelölt elérhetőséget.